Hon'ble Chief Minister

Selvi J Jayalalithaa

Madurai Corporation Complaint # : 0452-2525252
Call Us : +0452 2530521 to 2530526
Email : mducorp@gmail.com

CONTACT US

Mayor

Deputy Mayor

The Commissioner

Deputy Commissioner

GENERAL CONTACT

Sl. No. Name Office Mobile Residence
1 Corporation Office 2530521 to 2530526 -  
2 Mayor 2530433 -  
3 Deputy Mayor 2530398 98431 79870  
4 Commissioner 2531116 , 2530965 (F) -  
5 Deputy Commissioner 2530186 94437 39500  
6 City Engineer 2531385 94437 39508  
7 City Health Officer 2531304 94437 39501  
8 Asst. Health Officer - 94437 39513  
9 Executive Engineer (Planning) 2531140 94437 39505  
10 Asst. Commissioner (Zone 1) 2302140 94437 39520  
11 Asst. Commissioner (Zone 2) 2536048 94434 39515  
12 Asst. Commissioner (Zone 3) 2321121 94437 39522  
13 Asst. Commissioner (Zone 4) 2343275 94426 39594  
14 Asst. Commissioner (Accounts) 2530450 94437 39516  
15 Corporation Education Officer   94437 39514  
16 Public Relation Officer 2538907 94437 39511  
17 Asst. Commissioner (Revenue)   94437 39515  
18 Council Secretary   94433 55867  
19 Executive Engineer, Zone 1   94437 39519  
20 Executive Engineer, Zone 2   97888 10186  
21 Executive Engineer, Zone 3   94437 39512  
22 Executive Engineer, Zone 4   94426 39595  
23 Computer Section Central Office 2530492 90037 76017  
24 Computer Section Zone 1   99408 88199  
25 Computer Section Zone 2   90037 76017  
26 Computer Section Zone 3   96775 70075  
27 Computer Section Zone 4   94884 63337  

ENGINEERING SECTION - SE/EE/AEE PHONE NUMBERS

Sl. No. Name Zone Mobile

City Engineer

1 A.Madhuram -Central Office 94437 39508

Executive Engineer

2 Thiru.S.Arasu Zone 1 ( Ward 1 to 23) 94437 39519
3 Thiru.S.M.Rajendran Zone 2 (Ward 24 to 49) 94426 39595
4 Thiru.S.Chandrasekaran Zone 3 (Ward 50 to 74) 94437 39512
5 Thiru.S.Sekar Zone 4 (Ward 75 to 100) 9788810186

Assistant Executive Engineer

6 Thiru.M.V.Murugesapandian Zone 1 (Ward 1 to 23) 9443739507
7 Thiru.R. Alexander Zone 2 (Ward 24 to 49) 9443739515
8 Thiru.S.Sharputheen Zone 3 (Ward 50 to 74) 9788810083
9 Thiru.F.Arockia Xavier Zone 4 (Ward 75 to 100) 9788810094

Town Planning Engineers

10 Thiru.I.Renganathan Executive Enginner(planning) 94426 39597
11 Thiru.Palanisamy Assistant Executive Engineer (Zone 2) 94426 39592
12 Thiru.P.Subramaniam Assistant Executive Engineer (Zone 1) 9788810189
13 Mrs.K.Indiradevi Assistant Executive Engineer (Zone 3) 9443021908
16 Thiru. Narayanan Assistant Executive Engineer (Zone 4) 94426 39594

Street Light – Assistant Executive Engineer

1 Mr.Senthilkumar All Zone [1 to 100] 99409 16790

Street Light – Assistant Engineers

1 Mr.Baskar Pandian Zone 1 (Ward 1 to 23) 94437 94448
2 Mr.John Stephen Zone 2 (Ward 24 to 49) 94435 72207
3 Mr.Sanglimurgan Zone 3 (Ward 50 to 74) 95664 53591
4 Mr.Krishnakumar Zone 4 (Ward 75 to 100) 81485 30424

ENGINEERING SECTION - AE/JE PHONE NUMBERS

Sl. No. Name Ward Nos Place of Office Mobile

Zone 1

1 Thiru.V.S.Manian AE 1,2,3,4&23 Anaiyur 97888 10106
2
Thiru.R.Baskaran AE
5,6,7,8,9
Aruldasspuram Water Tank
97888 10194
3
Mrs.J.Malliga, AE
10,11,12
Arappalayam
94420 26766
4
Thiru.P.Subramaniam, AE
16,17,18
Zone 1 Corpn. Office
9788810189
5
Thiru.S.Babu AE
19,20,21,22, Vagai Water
Arasaradi
97888 10086

Zone 2

1
Mrs.R.Jeya, AE
24,25,26,46
Kannanenthal
99421 41209
2
Mrs.M.Ponmani, AE
27,28,45
K.Pudur 97888 10092
3
Thiru.K.S.Kanthappa, AE
29,30,31,32 & Manalur Water
Melamadai
97888 10188
4
Thiru.K.Sonai AE
33,35,36,43
Rajaji Park 93452 01142
5 Thiru.S.Kulanthaivelu, AE 34,44
Anna Nagar
97888 10095
6
Smt.R.Raja Seeli, AE
41,42
Bharathiyar Park
97903 96770
7
Thiru.P.V.Krishna, AE
47,48,49
Kannanenthal
97872 68216
8
Thiru.R.MURUGAN AE
37,38,High Bridge
-
9788810101
9
Thiru.BALAYA AE
39,40
-
9788810077

Zone 3

1 Mrs.K.Indiradevi, AE 56,58,59,60 Avaniyapuram 9443021908
2 Mr.Kamaraj 70,71,72, & 73 Zone 3 Corpn. Office 9443739521
3 Mrs.R.Kani, AE 50,51 & 52 Santhaipettai Pumping Station 97888 10088
4 Mr.K.Mayilerinathan, AE 67,69,74 Thavittusanthai 97888 10099
5 Mrs.S.Manjula devi, AE 53, 54, 55 & 57 Thavittusanthai 94865 55172
6 Thiru.Jahir Hussain, AE 62,63,64 & 68 Thavittusanthai 9865128900
7 Thiru.P.Solaimalai JE 61,65,66 Thavittusanthai 9442462531

Zone 4

1 Thiru.M.Muneer Ahamed, AE 95,96,97,98 & 99 Thruparakundram 9788810085
2 Mr.M.Balamurugan AE 77,91, & 92 Sundarrajapuram 9442639596
3 Thiru.J.Suresh Kumar AE 78,79,84,85 & 86 Katrapalayam 9788810087
4 Mrs C.Durgadevi, JE 80,81,82 & 83 Sunday Market 9788810100
5 Thiru.S.Muthuramalingam JE 75,76,93,100   9788810076
6 Thiru.D.Thiyagarajan, AE 87,88,89 & 90   9788810082

Central Officers

1 Mr.M.P.Manoharan Asst.Admin.Eng   9443739517
2 Mr.Senthil Kumar Asst.Admin.Eng(Street Light)   9443739523
3 Ms.Subha AE(Smart City,Amurut,SBM)   9486376319
4 Mr.Amardeep AE(CentralVechicleMaintanence)   9788810105
5 Mr.S.Lokesh Prabhu AE(Computer)   9894135422
6 MR.R.SangiliRajan AE(Street Light)   9566453591
7 Thiru.P.Mani JE(Pannaipatti Water)   9788810104

SANITARY INSPECTORS DETAILS

Sl. No. Name Ward Nos Place of Office Mobile

Zone 1

1 S.ChandraMohan, S.O - - 97888 10137
2 Thiru.Sarvan kumar, S.I 1,2,3,4,5 Anaiyur Corporation Office, Tax Collection Center 97899 56526
3 Thiru.Nagaraj, S.I 6,7,8,9 Near Aruldaspuram Water Tank 81746 78951
4 Thiru.K.Gopal, S.I 10,11,12,13,16,17,21,22 (11,12,13) - Ponnagaram Broad way Division Office, (16,17)-Near Mahaboopalayam Maternity Home, (10,21,22) - Fatima Nagar division office 97888 10131
5 Thiru.N.Vijayakumar, S.I 14,15,18,19,20,23 (19,20) - By pass Road, Samattipuram Main Road, (18) - Arasaradi Water Tank Office, (14) - Arappalayam Bus stand inside, (15) - Melaponnagaram 8th street, (23) - Old Vilangudi Town Panchayat Office 97888 10135

Zone 2

1 Thiru.P.Rajkannan, S.O - - 97888 10132
2 Thiru.Alavudeen, S.I 24, 25,26,48,49 Bharathiyar Park 91715 46474
3 Thiru.Selvakumar, S.I 27,45,46,47,8,29,30,31,32 Near K.Pudur Bus Stand 97888 10124
4 Thiru.A.Venkatasamy, S.I 28,29,30,31,32,43,44 (28)-Uthangudi Village Panchayat Office,(29,30,31,32,43,44)-Dr.Thangaraj salai, Opposite Corporation Swimming pool 97888 10122
5 Thiru.Ramasubramani, S.I 33,34,35, & AMS 36, GRH Birth / Death Kattupillaiyar Koil Street, Near Tax Collection Center 81449 45467
6 Thiru.Elango SI 37,38,39,40,41,42,43,44 & ABC Kuruvikaran Salai 2nd Street, Anna Nagar 94435 77637

Zone 3

1 Thiru.V.Sivasubramaniam, S.O - - 97888 10118
2 Thiru.Mrurgan, S.I 50,51,52,53,69,70,71,73 Sungampallivasal Collection Center, Nelpettai 97888 10136
3 Thiru.V.Sivasubramaniam, S.I 54,55,56,57,58,72 Mukunthu Ramasamy Iyer street, Kamarajar Salai 97888 10118
4 Thiru.P.Rajkannan, S.I 64,65,66,67,68,74 (65,66,67,68) - Thavittu Santhai Division Office, (74) - Mahal 2nd street 97888 10132
5 Thiru.Omsakthi, S.I 59,60,61,62,63 Villapuram Housing Board T.N.H.B.Colony Collection Center 80157 25899

Zone 4

1 Thiru.A.Nagarajan S.O - - 97888 10112
2 Thiru.Sekar S.I 75,76,92,93,100 Palaganatham Division Office 97890 79086
3 Thiru.C.Veeran, S.I 64,65,66,67,68 & 74 Sundararajapuram Maternity Home & Near Subramaniapuram Market 97888 10138
4 Thiru.P.Thangapandi, S.I 81,82 Katrapalayam Collection Center, Near Nanmai Tharuvar Temple 97888 10134
5 Thiru.Subburaj SI 77,79,80,89,, AMS & 81,82 (77,78,86,87) - Sundarajapuram Divison Office, (94 to 99) - Thirunagar Divison office 73737 39225
6 Thiru.Elayaraja SI 94,95,96,97,98,99 & ABC Additional I/C (82) - Katrapalayam Collection Center, Near Nanmai Tharuvar Temple 99403 74713
Thiru.R.Baskaran AE