Hon'ble Chief Minister

Selvi J Jayalalithaa

Madurai Corporation Call Centre # : 0452-2525252
Call Us : +0452 2530521 to 2530526
Email : mducorp@gmail.com

CONTACT US

Mayor

Deputy Mayor

The Commissioner

Deputy Commissioner

GENERAL CONTACT

Sl. No. Name Office Mobile Residence
1 Corporation Office 2530521 to 2530526 -  
2 Mayor 2530433 -  
3 Deputy Mayor 2530398 -  
4 Commissioner 2531116 , 2530965 (F) -  
5 Deputy Commissioner 2530186 94437 39500  
6 City Engineer 2531385 94437 39508  
7 City Health Officer 2531304 94437 39501  
8 Asst. Health Officer - -  
9 Executive Engineer (Planning) 2531140 94426 39597  
10 Asst. Commissioner (Zone 1) 2302140 94437 39519  
11 Asst. Commissioner (Zone 2) 2536048 94426 39592  
12 Asst. Commissioner (Zone 3) 2321121 98423 33514  
13 Asst. Commissioner (Zone 4) 2343275 94437 39518  
14 Asst. Commissioner (Accounts) 2530450 94437 39516  
15 Corporation Education Officer   -  
16 Public Relation Officer 2538907 94437 39511  
17 Asst. Commissioner (Revenue)   94434 55971  
18 Council Secretary   88255 23712  
19 Executive Engineer, Zone 1   94437 39519  
20 Executive Engineer, Zone 2   94426 39595  
21 Executive Engineer, Zone 3   94437 39512  
22 Executive Engineer, Zone 4   97888 10186  
23 Computer Section Central Office 2530492 99408 88199  
24 Computer Section Zone 1   94884 63337  
25 Computer Section Zone 2   96775 70075  
26 Computer Section Zone 3   94455 52344  
27 Computer Section Zone 4   90037 76017  

ENGINEERING SECTION - SE/EE/AEE PHONE NUMBERS

Sl. No. Name Zone Mobile

City Engineer

1 P.Ruban Suresh -Central Office 94437 39508

Executive Engineer

2 Thiru.S.Arasu Zone 1 ( Ward 1 to 23) 94437 39519
3 Thiru.S.M.Rajendran Zone 2 (Ward 24 to 49) 94426 39595
4 Thiru.S.Chandrasekaran Zone 3 (Ward 50 to 74) 94437 39512
5 Thiru.S.Sekar Zone 4 (Ward 75 to 100) 97888 10186

Assistant Executive Engineer

6 Thiru.M.V.Murugesapandian Zone 1 (Ward 1 to 23) 94437 39507
7 Thiru.R. Alexander Zone 2 (Ward 24 to 49) 94437 39515
8 Thiru.S.Sharputheen Zone 3 (Ward 50 to 74) 94437 39505
9 Thiru.F.Arockia Xavier Zone 4 (Ward 75 to 100) 94437 39504

Town Planning Engineers

1 Thiru.I.Renganathan Executive Enginner(planning) 94426 39597
2 Thiru.Palanisamy Assistant Executive Engineer (Zone 2) 94426 39592
3 Thiru.P.Subramaniam Assistant Executive Engineer (Zone 1) 97888 10189
4 Mrs.K.Indiradevi Assistant Executive Engineer (Zone 3) 94430 21908
5 Thiru.F.Arockia Xavier Assistant Executive Engineer (Zone 4) 94437 39504

Street Light – Assistant Executive Engineer

1 Mr.Senthilkumar All Zone [1 to 100] 9443739523

Street Light – Assistant Engineers

1 Mr.Baskar Pandian Zone 1 (Ward 1 to 23) 94437 94448
2 Mr.John Stephen Zone 2 (Ward 24 to 49) 94435 72207
3 Mr.Sanglimurgan Zone 3 (Ward 50 to 74) 95664 53591
4 Mr.Krishnakumar Zone 4 (Ward 75 to 100) 81485 30424

ENGINEERING SECTION - AE/JE PHONE NUMBERS

Sl. No. Name Ward Nos Place of Office Mobile

Zone 1

1 Thiru.V.S.Manian AE 1,2,3,4&23 Anaiyur 97888 10106
2
Thiru.R.Baskaran AE
5,6,7,8,9
Aruldasspuram Water Tank
97888 10194
3
Mrs.J.Malliga, AE
10,11,12,17,18
Arappalayam
97888 10086
4
Thiru.P.Subramaniam, AE
16,17,18
Zone 1 Corpn. Office
97888 10189
5
Thiru.S.Babu AE
19,20,21,22, Vagai Water
Arasaradi
97888 10096
6
Thiru.V.Arumugam AE
13,14,15,16
Karimadu
97888 10074

Zone 2

1
Mrs.R.Jeya, AE
24,25,26,46
Kannanenthal
97888 10141
2
Mrs.M.Ponmani, AE
27,28,45
K.Pudur 97888 10092
3
Thiru.K.Sonai AE
33,35,36,43
Rajaji Park 97888 10080
4 Thiru.S.Kulanthaivelu, AE 34,44
Anna Nagar
97888 10095
5
Smt.R.Raja Seeli, AE
41,42
Bharathiyar Park
97888 10175
6
Thiru.P.V.Krishna, AE
47,48,49
Kannanenthal
97888 10176
7
Thiru.R.MURUGAN AE
37,38,High Bridge
Sellur Water Tank
97888 10101
8
Thiru.BALAYA AE
39,40
Sellur Water Tank
97888 10077

Zone 3

1 Thiru.K.S.Kanthappa, AE 58,64 Thavittusanthai 97888 10188
2 Mr.Kamaraj 70,71,72, & 73 Zone 3 Corpn. Office 98947 04398
3 Mrs.R.Kani, AE 50,51 & 52 Santhaipettai Pumping Station 97888 10088
4 Mr.K.Mayilerinathan, AE 59,60,67,69,74 Thavittusanthai 97888 10099
5 Mrs.S.Manjula devi, AE 53, 54, 55, 56, 57 Thavittusanthai 94865 55172
6 Thiru.Jahir Hussain, AE 62,63,64 & 68 Thavittusanthai 98651 28900
7 Thiru.P.Solaimalai JE 61,65,66 Thavittusanthai 97888 10090

Zone 4

1 Thiru.M.Muneer Ahamed, AE 95,96,97,98 & 99 Thruparakundram 97888 10085
2 MR.R.SangiliRajan 77,91, & 92 & 92 Sundarrajapuram 95664 53591
3 Thiru.J.Suresh Kumar AE 78,79,84,85 & 86 Katrapalayam 97888 10087
4 Mrs C.Durgadevi, JE 80,81,82 & 83 Sunday Market 97888 10100
5 Thiru.S.Muthuramalingam JE 75,76,93,100 Palanganatham 97888 10076
6 Thiru.D.Thiyagarajan, AE 87,88,89 & 90 subramaniapuram 97888 10082

Central Officers

1 Mr.M.P.Manoharan Asst.Admin.Eng   94437 39517
2 Mr.Senthil Kumar Asst.Admin.Eng(Street Light)   94437 39523
3 Ms.Subha AE(Smart City,Amurut,SBM)   94863 76319
4 Mr.Amardeep AE(CentralVechicleMaintanence)   97888 10105
5 Mr.Karuthapandian AEE (Vaigai Water )   97888 10166
6 MR.R.SangiliRajan AE(Street Light)-Zone 3   95664 53591
7 Thiru.P.Mani JE(Pannaipatti Water)   97888 10104

SANITARY INSPECTORS DETAILS

Sl. No. Name Ward Nos Place of Office Mobile

Zone 1

1 N.Vijayakumar, S.O - Zone1
82484 60531
2 Thiru.V.G.Rajamanikumar, S.I 1,2,3,4,5 Anaiyur Corporation Office, Tax Collection Center 94435 97298
3 Thiru.Nagaraj, S.I 6,7,8,9&23 Near Aruldaspuram Water Tank 81246 78951
4 Thiru.A.Sekar, S.I 10,11,12,13,14,15&16 (11,12,13) - Ponnagaram Broad way Division Office, (16,17)-Near Mahaboopalayam Maternity Home, (10,21,22) - Fatima Nagar division office 97890 79086
5 Thiru.K.Gopal, S.I 17,18,19,20,21,22&77 (19,20) - By pass Road, Samattipuram Main Road, (18) - Arasaradi Water Tank Office, (14) - Arappalayam Bus stand inside, (15) - Melaponnagaram 8th street, (23) - Old Vilangudi Town Panchayat Office 98424 09621

Zone 2

1 Thiru.V.Sivasubramaniam, S.O - - 89730 40249
2 Thiru.A.Elayaraja, S.I 37,38,39,40,41,42&ABC Bharathiyar Park 99403 74713
3 Thiru.Selvakumar, S.I 28,43,44,45,46,47 Near K.Pudur Bus Stand 96770 05711
4 Thiru.Alavudeen, S.I 24,25,26,27,48,49 (28)-Uthangudi Village Panchayat Office,(29,30,31,32,43,44)-Dr.Thangaraj salai, Opposite Corporation Swimming pool 91715 46474
5 Thiru.Ramasubramani, S.I 29,30,31,32,33,34,35,36&GRH Kattupillaiyar Koil Street, Near Tax Collection Center 81449 45467

Zone 3

1 Thiru.A.Nagarajan, S.O - - 97881 13970
2 Thiru.S.Mrurgan, S.I 50,51,71,73 Sungampallivasal Collection Center, Nelpettai 93446 08443
3 Thiru.A.Venkidasami, S.I 52,53,54,55,56,57,58,72&AMS Mukunthu Ramasamy Iyer street, Kamarajar Salai 98429 90040
4 Thiru.Marimuthu, S.I 65,66,67,69,70&74 (65,66,67,68) - Thavittu Santhai Division Office, (74) - Mahal 2nd street 81446 77704
5 Thiru.Omsakthi, S.I 59,60,61,62,63,64&68 Villapuram Housing Board T.N.H.B.Colony Collection Center 72003 37099

Zone 4

1 Thiru.P.Rajkannan S.O - - 98940 58904
2 Thiru.P.Saravanakumar.S.I 88 to 94 Palaganatham Division Office 97899 56526
3 Thiru.C.Veeran, S.I 83 to 87 Sundararajapuram Maternity Home & Near Subramaniapuram Market 94420 33164
4 Thiru.Palpandi, S.I 78 to 82 Katrapalayam Collection Center, Near Nanmai Tharuvar Temple 97875 49850
5 Thiru.Subburaj SI 75,76,95  to 100 (77,78,86,87) - Sundarajapuram Divison Office, (94 to 99) - Thirunagar Divison office 73737 39225