Hon'ble Chief Minister

Selvi J Jayalalithaa

Madurai Corporation Call Centre # : 842 842 5000
Call Us : +0452 2530521 to 2530526

CONTACT US

Mayor

Deputy Mayor

The Commissioner

Deputy Commissioner

GENERAL CONTACT

Sl. No. Name Office Mobile Residence
1 Corporation Office 2530521 to 2530526 -  
2 Mayor - -  
3 Deputy Mayor - -  
4 Commissioner 2531116 , 2530965 (F) -  
5 Deputy Commissioner 2530186 -  
6 City Engineer 2531385 94437 39519  
7 City Health Officer 2531304 94437 39501  
8 Asst. Health Officer - 72005 79393  
9 Executive Engineer (Planning) 2531140 94448 04765  
10 Asst. Commissioner (Zone 1) 2302140 97888 10186  
11 Asst. Commissioner (Zone 2) 2536048 94437 39518  
12 Asst. Commissioner (Zone 3) 2321121 94437 39522  
13 Asst. Commissioner (Zone 4) 2343275 90479 02290  
14 Asst. Commissioner (Accounts) 2530450 94437 39516  
15 Corporation Education Officer   94437 39541  
16 Public Relation Officer 2538907 94437 39511  
17 Asst. Commissioner (Revenue)   94426 39591  
18 Council Secretary   99409 27119  
19 Executive Engineer, Zone 1   97888 10186  
20 Executive Engineer, Zone 2   94426 39595  
21 Executive Engineer, Zone 3   94437 39505  
22 Executive Engineer, Zone 4   94437 39507  
23 Computer Section Central Office 2530492 99408 88199  
24 Computer Section Zone 1   87789 99825  
25 Computer Section Zone 2   96775 70075  
26 Computer Section Zone 3   94455 52344  
27 Computer Section Zone 4   94884 63337  

ENGINEERING SECTION - SE/EE/AEE PHONE NUMBERS

Sl. No. Name Zone Mobile

City Engineer

1 Thiru.S.Arasu -Central Office 94437 39519

Executive Engineer

2 Thiru.S.Sekar Zone 1 ( Ward 1 to 23) 97888 10186
3 Thiru.S.M.Rajendran Zone 2 (Ward 24 to 49) 94426 39595
4 Thiru.S.M.Rajendran Zone 3 (Ward 50 to 74) 94426 39595
5 Thiru.M.V.Murugesapandian Zone 4 (Ward 75 to 100) 94437 39507

Assistant Executive Engineer

6 Mr.Kulanthaivel Zone 1 (Ward 1 to 23) 97888 10095
7 Mr.M.P.Manoharan Zone 2 (Ward 24 to 49) 94437 39517
8 Mr.Sharbudeen Zone 3 (Ward 50 to 74) 94437 39505
9 Thiru.F.Arockia Xavier Zone 4 (Ward 75 to 100) 94437 39507

Town Planning Engineers

1 - Executive Enginner(planning) -
2 Mrs.K.Indiradevi Assistant Executive Engineer (Zone 1) 94430 21908
3 Thiru.P.Subramaniam Assistant Executive Engineer (Zone 2) 97888 10189
4 Thiru.Murugan Assistant Executive Engineer (Zone 3) 97888 10097
5 Mr.Suresh Kumar Assistant Executive Engineer (Zone 4) 97888 10087

Street Light – Assistant Executive Engineer

1 Mr.Sevvel All Zone [1 to 100] 98947 26943

Street Light – Assistant Engineers

1 Mr.Baskar Pandian Zone 1 (Ward 1 to 23) 94437 94448
2 Mr.John Stephen Zone 2 (Ward 24 to 49) 97888 10144
3 Mr.Murugesan Zone 3 (Ward 50 to 74) 86109 01072
4 Mr.Thirupathi Zone 4 (Ward 75 to 100) 94432 79646

ENGINEERING SECTION - AE/JE PHONE NUMBERS

Sl. No. Name Ward Nos Place of Office Mobile

Zone 1

1 Mr.Karuppiah 1,23 - 97888 10081
2 Thiru.V.S.Manian JE 20,21,22 Anaiyur 97888 10106
3
Mr.Muthuramalingam JE
3,4
Anaiyur
97888 10076
4
Mr.K.Kani
8,9
Aruldasspuram Water Tank
97875 24617
5
Mr.Ramesh Babu JE,
10,11,12
Ponnagaram Broadway
98425 07669
6
Mrs.Baskara Pandian
5,6,7
Karimedu Ward Office
94437 94448
7
Mrs.K.G.Kannan
13,14
Aarapalayam
98422 18766
8
Arumugan
15,16
 
97888 10074
9
Mr.Elango
17,18,19
Arasaradi
98943 501483

Zone 1 Fitter

1 Alagu 1,2 - 96269 42443
2 Mani 23 - 90800 24309
3 Selvam 3,4 - 90879 25253
4 Dhana Sekaran 5,8,9 - 94439 25544
5 Kumar 6,7 - 98945 71183
6 Kannan 10,11,12 - 99521 33406
7 Kalimuthu 13,14,15 - 73733 29577
8 Magudeeswaran 16,17,18 - 91595 09953
9 Perumal 19,20 - 86680 61079
10 Jeyakumar 21,22 - 85084 20642

Zone 2

1
Mrs.Jeya A.E
24,25,26
Thiuppalai
99421 41209
2
Mrs.Kani
30,31
Kannanenthal 99400 80553
3
Mrs.M.Ponmani, AE
41,42
K.Pudur 97888 10092
4 Mr.Manjula Devi E 29,32
Melamadai
94865 55172
5
Mr.Sonai Malai JE
35,36,43
Rajaji Park
94424 62531
6
Mr.Saravanan JE
34,38,44
Anna Nagar Water Tank
93603 89510
7
Mr.Arul Sahaya Xavier JE
37,39,40
Sellur Water Tank
98656 12418
8
Mrs.R.Raja Seeli AE
27,28,45
Bharathiyar Park
97888 10175
9
Mrs.P.V.Krishna AE
47,48,49
Kannanenthal
97888 10094
10
Krishna Moorthy
46
 
99865 33434

Zone 2 Fitter

1 Ganeshan 24 - 78719 80757
2 Muthumari 25,26 - 86810 07272
3 Chinnasamy 27,45 - 88702 44678
4 Senthilvel 28 - 99421 62742
5 Palaniappa 39,40 - 97914 81070
6 Balsamy 29,31,32 - 96269 17517
7 Aasaithambi 30,33,35,36,43 - 88836 27439
8 Harinagarajan 34,44 - 97901 27403
9 Mugamed John 37,38 - 98427 57345
10 Alisha 48,49 - 98432 73689

Zone 3

1 Mr.Palanikumar 50,51,52 Sandhapettai 63806 68487
2 Mr.Santhanam JE 53,54,55,72 Sandhapettai 98426 65950
3 Mr.Susai Arockiasamy JE 56,70 Anuppanadi Housing Board 98650 78237
4 Mrs.Durga Devi JE 58,59,64 Villapuram 97888 10100
5 Mr.Malikka 60,61,62 Avaniyapuram 94420 26766
6 Mr.Jaheer Hussain JE 63,67,68,74 Thavittu Sandhai 98651 28900
7 Mr.P.Mani 65,66 Thavittu Sandhai 97888 10104
8 Mr.Flex Ruban 69,73 Thavittu Sandhai 93603 73757
9 Mr.Kanthappa 57,71 Zone 3 Office 96984 23399

Zone 3 Fitter

1 Malic Batcha 50,51,52 - 88320 3070
2 Viswanathan 53,54,55 - 93444 44115
3 Muthumari 56,57 - 89738 87016
4 Sugumar 58,64 - 97888 47354
5 Muthusamy 59,60 - 93674 82357
6 Saravanan 62,63,68 - 88259 50112
8 ... 67,69,74 -  
9 Balraj 70,73 - 94879 51041
10 Jegadeesan 71,72 - 97860 11527

Zone 4

1 Mr.Babu 75,76,93,100 Palanganatham 76677 65588
2 Mr.R.SangiliRajan 77,91, 92 Sundarrajapuram 95664 53591
3 Mr.Ragunathan 78,84,86 Katrapalayam 87784 21305
4 Mr.Vijaya Kumar 80,81,82 Sunday Market 98426 40231
5 Mr.D.Thiyagarajan 87,88,89,90 Subburamaniyapuram 97888 10082
6 Mr.Selvavinayagam JE 94 Avaniyapuram 98432 66450
7 Mr.A.Murugan JE 95,96 Thirupparankundram 98421 14786
8 Mr.Periya Samy JE 79 Thirupparankundram 95149 90830
9 Ms.Subha AE 99 Avaniyapuram 94863 76319
10 Mr.Muneer Ahmed 97,98 Thirupparankundram 97888 10085
11 Mr.Thirupathi 83,85   94432 79646
12 Ramasubramanian 92   98421 99724

Zone 4 Fitter

1 Basakran 75,76 - 63819 12513
2 Chellapandi 93 - 95143 67968
3 Premkumar 100 - 90038 53075
4 Pandiyan 77,91,92 - 86080 00734
5 Chellappa 78,79,86 - 99658 49417
6 Radha 84,85 - 99528 87609
7 Murugan 80,81,82 - 63745 70151
8 Kamaraj 90 - 98941 54876
9 Muniyasamy 87,88,89 - 99442 83559
10 Perumal 94 - 97902 74703
11 Lakshmanan 95,96,99 - 96553 59034
12 Alisha 97,98 - 98432 73689

Central Officers

1 Mr.Sevvel Asst.Admin.Eng   87784 26945
2 Mr.Balagurunathan JE(i/c) Asst.Admin.Eng   9994 908654
4 Mr.Amardeep AE(CentralVechicleMaintanence)   97888 10105
5 Mr.Karuthapandian AEE (Vaigai Water )   97888 10166

SANITARY INSPECTORS DETAILS

Sl. No. Name Ward Nos Place of Office Mobile

Zone 1

1 Mr.Sivasubramanian,S.O 1 to 23 Zone 1 Office
89730 40249
2 Mr.Muralitharan SI 2,3,4,5,6 Anaiyur 99423 89477
3 Mr.Nagaraj SI 1,7,8,9,23 Aruldasspuram 81246 78951
4 Mr.K.Gopal SI 16,17,18,19,20,21,22 Sammatipuram 98424 09621
5 Mr.Ramanathan SI 10,11,12,13,14 Ponnagaram 79043 67093
6 Vanaja 15   97511 43177

Zone 2

1 Mr.Rajkannan SO 24 to 49 Zone 2 Office 97888 10132
2 Mr.Alavudeen SI 24,25,26,49 Kannanendhal 91715 46474
3 Mr.Omsakthi SI 28,39,42,43,44 Uthangudi 97888 10098
4 Mr.Ramasubburamanian SI 29,30,31,32,33,34 Sathamangalam 97903 09173
5 Mrs.Kavitha SI 35,36,37,38 Mathiciyam 91594 30686
6 Mr.Manoharan SI 45,46,47,48 K.Pudur 99769 39241

Zone 3

1 C.Veeran SI (SO I/C) 50 to 74 (56,58) Zone 3 office 97888 10138
2 Thiru.S.Mrurgan, S.I 50,51,64,68,71,73,74 Nelpettai 93446 08443
3 Mr.A.Nallusamy 52,53,54,55,72 Munichalai 99521 79902
4 Mr.Chandra sekar SI 59,60,61,62,63 Munichalai 97888 10084
5 Mr.Saravanakumar SI 65,66,67,69,70 Thirumalai Naicker Mahal Opposite 97888 10134

Zone 4

1 Mr.Sivasubburamaniyan SO 75 to 100 Zone 4 Office 89730 40249
2 Mr.Subburaj SI 75,95,96,97,98,99,100 Palanganatham and Thirunagar 84384 38711
3 Mr.Ramesh 78,79,80,81,82 Sundarajapuram 98658 76959
4 Mr.Palpandi SI 75,76,93 Katrapalayam 83006 06091
5 Mr.Selvakumar SI 83,84,85,86,87 Chitrakara Street 96770 05711
6 Mr.John Peter SI 88,89,90,91,92,94 Sundarajapuram 95006 11434