Call Centre: 7871661787

Sewerage

SOUTH ZONE - Main Pumping Stations  
1 Santhapettai
2 Thavittusandhai
3 Melavasal
4 West Marret-Canara Bank
5 Sunday Market
6 Karukagapillai Kara Lane
7 Thaikkal
8 Puttuthoppu
9 Arapalayam-New
NORTH ZONE
1 Mundiri Thoppu
2 Thathaneri
3 K.K.Nagar
4 Anna Nagar
5 Anna Nagar Uzhvar Sandhai-New

UNDER GROUND DRAINAGE

Sl. No. Name Length
1 Length of UGD 206.09 K.m

OPEN DRAINAGE

Sl. No. Name Length
1 Open Drainage-Length 165 K.m